På grund av Covid-19 kommer alla tävlingar fram till 30 juni att ställas in.

  • SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning).
  • Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 6 april – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

Start typing and press Enter to search