rttvik-8

Bild ovan på ordförande Niclas Björklund. Bild tagen av Martin Lindström på tidningen Dalademokraten.

Styrelsen

Planerade styrelsemöten året ut, det kan dock komma att bli fler möten.

DatumTidPlats
17 septemberkl. 19.00Konferenssalen ovanpå kansliet
9 oktoberkl. 19.00Konferenssalen ovanpå kansliet
6 novemberkl. 19.00Konferenssalen ovanpå kansliet
4 decemberkl. 19.00Konferenssalen ovanpå kansliet

Ordförande
Niclas Björklund , klubbordförande tillika ordf. i bankommittén073-500 93 93niclasbjorklund@gmail.com
Ordinarie ledamöter
Hans Kers , kassör0705-202 658hans.kers@keland.se
Thomas Lundh , sekreterare och ordf. tävlingskommittén072-381 60 45tompalu@telia.com
Anders Kallur, vice ordf och ordf. marknadskommittén070-559 19 52a.kallur@telia.com
Niklas Fredriksson070-287 82 86niklas8850@hotmail.com
Mats Blom , kontaktperson för 55+ herrar070-572 14 41blom.m@telia.com
Christer Gellerstam , ordf. miljökommittén070-292 32 81christer@gellerstam.se
Suppleanter
Inger Karlsson070-570 93 88leka.ing2@gmail.com
Anci Wadman010-459 03 21anci.wadman@dalaidrotten.se
Ewa Karles , kontaktperson för 55+ damer070-285 33 37ewakarles@hotmail.com
Adjungerad till styrelsen
Magnus Eriksson , klubbchef. 0248-510 30info@rattviksgk.se
Magnus Ahlgren , golfpro070-858 40 62magnus.ahlgren@telia.com
Mats Ljunggren , greenkeeper070-567 98 49banan@rattviksgk.se
Revisorer
Inger Nordin, ordinarie070-378 00 99tienna45@gmail.com
Stig Steenberg, ordinarie070-555 50 05stig.steenberg@gmail.com
Lisbeth Englund, suppleant070-398 61 23lisbeth.englund@me.com
Valberedning
Eva Hindriks, sammankallande073-688 07 12eva.hindriks@telia.com
Benny Nyström073-037 84 84benny.nystrm@telia.com
Niclas Björklund073-500 93 93niclasbjorklund@gmail.com

Start typing and press Enter to search