Kommittéer/sektioner

Rättviks Golfklubb har en omfattande sektion- och kommittéverksamhet och sektion/kommittéerna handhar och organiserar respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och ordförande utser sedan sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella sektion eller kommittén.

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK

Nedan finner du klubbens sektion 55+ och alla kommittéer och dess medlemmar. I slidebaren till vänster finner du mer information från 55+ och de kommittéer som har egna sidor med information. Junior och elitkommittén har en egen flik som du hittar längst upp på sidan (header).

Sektion 55+  
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@telia.com
Bo Appell, sekreterare 070-634 91 40 bo.appell@telia.com
Lars Hindriks, kassör   070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Marianne Lundin, ledamot    070-266 87 29marianne@lundins.eu
Rolf Nilsson, ledamot 070-304 54 92 pian.nilsson@telia.com
Lisa Kallur, ledamot 0248-207 04 lisakallur@hotmail.com

Bankommittén
Kurt Ericsson, ordförande070-550 18 90qrt.e@telia.com
Lennart Karlsson, ledamot073-445 12 43leka.ing@glocalnet.net
Ewa Karles, ledamot070-285 33 37ewakarles@hotmail.com
Philip Hagberg, ledamot070-746 85 09hagberg.philip@gmail.com
Niklas Fredriksson070-287 82 86niklas8850@hotmail.com
Stefan Pherson070-582 65 40stefan.pherson@gmail.com

Handicapkommittén
Benny Nyström, ordförande073-037 84 84nystrom.benny.je@telia.com
Magnus Eriksson0248-510 30magnus.eriksson@rattviksgk.se

Huskommittén
Lars Hindriks, orförande070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Åke Mårs, ledamot0248-230 15progolfer@spray.se

Juniorkommittén     
Vakant, ordförande    
Magnus Ahlgren, adjungerad 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Jan Suther, ledamot 070-815 14 51 jan.suther@telia.com
Carin Angantyr, ledamot 070-367 76 87 carin.angantyr@rattvik.se
Gustav Lundquist, ledamot 070-217 00 09 gustav.lundquist@skanska.se
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se
Håkan Nilsson070-323 47 86hnilsson12@hotmail.com

Marknads- och Sponsorkommittén        
Anders Kallur, ordförande   070-559 19 52  a.kallur@telia.com 
Magnus Eriksson, klubbchef   0248-510 29 info@rattviksgk.se
Peter Berg, säljare070-295 55 78peter@venderant.se

Medlemskommittén
Vakant, ordförande
Niclas Björklund, klubbordförande 073-500 93 93 niclasbjorklund@gmail.com
Magnus Eriksson, klubbchef 0248-510 29 info@rattviksgk.se
Magnus Ahlgren, golfpro 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Pernilla Grevius Green, krögare 070-495 59 02 pernillagrevius@hotmail.com
Berit Lindh, medlem073-6503875hanslindh@bredband.net

Tävlingskommittén  
Thomas Lundh, Ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, ledamot 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam, ledamot 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
Thomas Angantyr, ledamot 070-249 49 44 than@day-system.com

Miljökommittén  
Christer Gellerstam, Ordförande070-292 32 81christer@gellerstam.se
Thomas Lundh, ledamot 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Niclas Björklund, ledamot 073-500 93 93 niclasbjorklund@gmail.com
Mats Ljunggren, banchef 070-567 98 49 banan@rattviksgk.se.com
Magnus Eriksson, klubbchef 0248-510 29 info@rattviksgk.se

Start typing and press Enter to search