Värdegrund

Varje människa har sin grund av värden, sin människosyn och sin syn på livet. Vilken värdegrund vi har, har betydelse för vilka val vi gör. Vilka beslut vi tar. Vad vi tänker. Vad vi säger och vad vi gör. Varje dag lever vi vår värdegrund och presenterar oss själva utifrån den värdegrund vi har. Vi som golfklubb vill leva upp till att vara en förening i tiden och därför har styrelsen tagit fram en värdegrund som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Värdegrund

Rättviks Golfklubb skall präglas av att vi bemöter alla med respekt och värdighet, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning.
Hissandet av regnbågsflaggan
symboliserar allas lika rätt och värde!

Vi har alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter!

Alla, såväl medlemmar som gäster, skall värderas utifrån en människosyn där alla är unika och har samma rätt att vistas, träna och spela på Rättviks Golfklubb.

Vår målsättning:

– Vi vill skapa förutsättningar för gemenskap, glädje och utveckling.
– Verka för ökad tillgänglighet och möjlighet till golfspel för alla.
– Verka för en jämnare könsfördelning i styrelse, kommittéer och bland våra anställda.
– Verka för att få fler kvinnliga medlemmar.

Start typing and press Enter to search