Välkomna till 55+ Jultallrik

 In 55+Golfvänner!

Vi inbjuder till 55+ traditionella Jultallrik, torsdagen den 1 dec   kl 17,00 i klubbens restaurang (förutsatt att alla anmälda får plats). Blir vi fler än 50 deltagare så byter vi lokal, som meddelas senare.

Nytt för i år, är att vi inte kommer att ha årsmötet i samband med jultallriken. Årsmötet genomförs preliminärt den 31/1 -23, och en separat kallelse mejlas ut under jan månad. Orsaken är bl a att kunna presentera ett fullständigt bokslut för 2022, där samtliga  våra transaktioner ingår, för att följa klubbens verksamhetsår.

Du anmäler dig till Jultallriken på Min Golf snarast, dock senast söndagen den 20:e november.

För den som under året utfört någon eller några av de funktionärs-sysslor som 55+ åtagit sig att utföra gentemot Rättviks Golfklubb,  är jultallriken samt några erforderliga tillbehör kostnadsfri, medan den som inte utfört någon av funktionärssysslorna, betalar 250 kr.

Rättvik den 6 november 2022

Varmt välkomna! / 55+ styrelsen

Vår mejladress är sektion55ragk@gmail.com , dit Du också meddelar ev förändringar i kontaktuppgifter, så Du bl a erhåller våra nyhetsmejl.


Ps/  Sprid denna kallelse till 55+kamrater, som Du vet eventuellt saknar e-post //
* Önskas ytterligare tillbehör till Jultallriken (utöver det som ingår) är priset 20 kr/st. Ta med jämna pengar!

PDFSkriv ut
Senaste nyheter

Start typing and press Enter to search