Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter

Lägesförbättring – ett scorekort på den finklippta delen av spelfältet. Spelaren behöver ej markera bollen då den utgör referenspunkt. Placera bollen i lättnadsområdet (ett scorekort). Spelaren får även byta boll om så önskas.

TILLFÄLLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER MED ANLEDNING AV COVID-19

För att minska risken för smittspridning under Coronapandemin gäller från och med 25 april tills vidare följande tillägg till klubbens ordningsföreskrifter för allt spel och träning på vår anläggning.

  • Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet. Om stången måste centreras ska detta göras med handske på eller med en klubba.
  • När bollen ska tas upp ur hålet ska spelaren använda handske. Alltså inte använda en klubba eftersom hålkanten då riskerar att skadas.
  • Bunkrar: En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren ska istället jämna ut sanden med sin fot eller sin klubba.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

OBS! DESSA LOKALA REGLER SOM ÄR BESTÄMDA AV STYRELSE I SAMRÅD MED BANPRSONALEN GÄLLER VID ALLT SPEL PÅ BANAN. DETTA FÖR ATT SKYDDA SPELAREN MOT COVID-19 OCH BANAN MOT ONÖDIGT SLITAGE.

Start typing and press Enter to search