Regel- och spel- och tävlingsboken

[mk_image src=”https://rattviksgk.se/wp-content/uploads/2019/01/index.jpg” image_size=”full”]

Regelboken på svenska

Nu finns Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf för Android och iPhone (iOS). Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén.

Spel- och tävlingshandbokan

Regelfilmer på svenska

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler som finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.