Spel förbjudet vid frost

 In Nyheter

Risker med vinterspel på banan

De låga temperaturerna under vinterperioden gör att gräset har mycket liten tillväxt, om ens någon. Det gör att plantan är extra känslig för påverkan, eftersom skador som uppkommer under den här perioden läker väldigt dåligt.

Om vi bedömer att risken för vinterskador är för stor kan det därför vara nödvändigt att stänga banan. Detta för att vi ska kunna spela på en så fin och bra bana som möjligt nästa säsong.

Här kommer några exempel på konsekvenser om vi spelar, går och kör på blöta – i värsta fall frusna – gräsytor under hösten och vintern.

 

Risker för fairways och greenområden

Man bör vara försiktig med att köra vagnar och golfbilar på banan under vinterhalvåret, främst av följande tre skäl:

 1. Körskador. Den främsta orsaken till att många banor inte tillåter golfbilar under vintersäsongen är de körskador och spår som uppstår när man åker på vattenmättade områden.
 2. Inkörda spår. Risken är stor att många spelare kör på samma ställe med både golfbilar och vagnar på banan, särskilt runt greenområdet. Det skapar inkörda spår där det blir ökat slitage på det ofta känsliga gräset.
 3. Större ytor skadas. Hjulen från golfbilar och vagnar täcker och skadar en större yta än om spelarna använder bärbag. Dessutom kan hjulen medföra en ökad risk för spridning av sporer från skadesvampar.

Bilderna visar skador som uppkommit av steg på otjälad och frostig mark. Dessa skador kan hänga kvar långt in på kommande spelsäsong.

 

Risker för greener och tees

Det finns stora risker med att beträda greener och tees under vinterhalvåret. Här är tre saker som påverkar gräset negativt:

 1. Marken packas där spelaren går (gäller dåligt dränerade greener).
  • Luft trycks ut ur marken – rötter och mikroliv skadas.
  • Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.
  • Isbrännan dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.
  • Det blir mycket svårt att nyetablera gräs i dessa fläckar (framför allt rödven och krypven).
 2. Mekaniskt slitage av att många personer går på små ytor. Gäller alla greener och blir allvarligt när speltrycket ökar.
  • Plantans ovanjordiska delar förstörs, framför allt runt flaggan.
  • Särskilt allvarligt vid frost på otjälad mark.

 

 1. Svampangrepp. Tillväxtpunkterna som inte syns och rothalsarna närmast marken skadas och gräset glesas ut. Det ökar exponeringen för bland annat svampsporer. Gräset har svårt att läka skador från svampangrepp, vilket kan ge stora döda partier på spelytorna.
  • Svampsporerna förflyttar sig via skor.
  • Vid rätt temperatur och luftfuktighet slår svampen till.
  • En frisk planta i god kondition kan stå emot ett angrepp relativt bra.
  • En svag planta i vila har svårt att skydda sig mot angrepp.
  • Ett svampangrepp kan slå ut mycket stora delar av en green eller tee.

 

Se också gärna den här kortfilmen från USGA, om riskerna med att spela vid frost.

PDFSkriv ut
Senaste nyheter

Start typing and press Enter to search