Sektioner/kommittéer/arbetsgrupper

Rättviks Golfklubb har en omfattande sektion, kommitté och arbetsgruppsverksamhet, dessa handhar och organiserar sin respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och gruppansvariga. Ordförande/gruppansvariga utser i sin tur sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande/ansvarig i den aktuella sektion, kommittén eller gruppen.

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK

Nedan finner du klubbens sektion 55+ och alla kommittéer och dess medlemmar. I slidebaren till vänster finner du mer information från 55+ och de kommittéer som har egna sidor med information. Junior och elitkommittén har en egen flik som du hittar längst upp på sidan (header).

Bankommittén
Philip Hagberg, sammankallande070-912 25 76hagberg.philip@gmail.com
Eva Hindriks073-688 07 12eva.hindriks@telia.com
Anneli Kjellmar Wärme070-299 40 35anneli.warme@hotmail.com
Anders Kallur070-559 19 52a.kallur@telia.com
Magnus MP Eriksson070-6889036Mp.eriksson@gmail.com
Adjungerad
Magnus Hård af Sergerstad070-652 86 16magnus.hard.af.segerstad@gmail.com

Juniorkommittén     
Vakant, ordförande
Gustav Lundquist, ledmot070-217 00 09  lundquist.g@outlook.com
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se
Magnus Ahlgren, adjungerad 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com

Tävlingskommittén  
Thomas Lundh, Ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, ledamot 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam, ledamot 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
Thomas Angantyr, ledamot 070-249 49 44 than@day-system.com

Sektion 55+  
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
Lars Hindriks, kassör   070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Elisabet Piehl, sekreterare072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Lars Lindquist, ledamot 070-680 84 11smasgarden@hotmail.se
Lisa Kallur, ledamot 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Ewa Karles, ledamot070-285 33 37ewakarles@hotmail.com

Utbildningskommittén
Anci Wadman, ordförande070-372 22 31anci.wadman@hotmail.se
Anneli Kjellemar Wärme070-299 40 35anneli.warme@hotmail.com
Jan-Erik Engvist070-525 72 18hedsasen@telia.com

Damkommittén  
Lisa Kallur 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Elisabet Piehl072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Agneta Hanols 070-668 45 12agnetahansols@hotmail.com
Anneli Kjellemar Wärme 070-299 40 35 anneli.warme@hotmail.com

Miljökommittén  
Christer Gellerstam, Ordförande070-292 32 81christer@gellerstam.se
Thomas Lundh, ledamot 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Magnus Eriksson, adjungerad 0248-510 29 info@rattviksgk.se

Hållbarhetskommittén
Under uppstart

Arbetsgrupper
Styrelsebeslut 2021-12-08:
Kommittéer som agerar och utför insatser i tidsbegränsade projekt och tillfälliga arbetsinsatser, ska fortsättningsvis benämnas arbetsgrupper.

Handicapgruppen
Magnus Eriksson, ansvarig0248-510 30magnus.eriksson@rattviksgk.se
Benny Nyström073-037 84 84nystrom.benny.je@telia.com

Marknads- och Sponsgruppen        
Anders Kallur, ansvarig   070-559 19 52  a.kallur@telia.com 
Magnus Eriksson, klubbchef   0248-510 29 info@rattviksgk.se
Peter Berg, marknad/försäljning/event070-295 55 78peter@rattviksgk.se

Fastighetsgruppen
Lars Hindriks, ansvarig070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Åke Mårs0248-230 15progolfer@spray.se

SM 2025 gruppen  
Magnus Eriksson 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se
Fler medhjälpare är på ingående

Masterplan för golfbanan
Magnus Eriksson, kallande0248-510 29magnus@rattviksgk.se
Philip Hagberg070-912 25 76hagberg.philip@gmail.com
Magnus Hård af Segerstad070-652 86 16magnus.hard.af.segerstad@gmail.com

Start typing and press Enter to search