Ordförandebrev

 In Okategoriserade

Vintern har tagit sitt grepp och vår bana är stängd för spel sedan början av november och vi lägger, en för Rättviks GK, riktigt bra säsong bakom oss.

Vi har en fin och välskött bana som såväl medlemmar som gästspelare nyttjat till fullo. Även om banan går till vintervila så gör inte verksamheten det. Det råder full planeringsaktivitet, på olika plan, för att redan nu ladda inför nästa säsong 2022. Det kan uppfattas som tomt och öde ute vid vårt klubbområde när säsongen är över men det är nu det stora jobbet sker. Bokslut ska göras och föregående säsong utvärderas så att vi kan dra lärdom och utveckla så att vi kan erbjuda en än mer bättre golfverksamhet.
Med det sagt så vill jag rikta ett varmt och innerligt TACK till alla er som på olika sätt bidrar och avsätter stor del för att utföra arbete till förmån för Rättviks GK. Om du, gammal som ny medlem i klubben, som ännu inte varit med i en kommitté eller i en arbetsgrupp, känner att du också skulle vilja bidra med ideell tid så tveka inte att höra dig för med klubbchef eller oss Styrelsemedlemmar. Alla insatser som erbjuds tas emot med största glädje och tacksamhet.

Klubbledning och Styrelse vill tacka såväl medlemmar som greenfeegäster som tar sig tid att utvärdera vår bana och verksamhet genom de enkäter som vi skickar ut. Resultaten från vårt enkät-verktyg, Players 1st, ger Styrelse och klubbledning ett ovärderligt verktyg för att kunna utveckla och förfina vårt planeringsarbete. Det kritiska ”tyckandet” granskar vi extra noga och berömmet tar vi till oss för att se om vi kan göra mer av det. Ta gärna del av enkäterna på medlemssidan under fliken ”klubben”. Än en gång TACK för att ni hjälper oss i vårt arbete genom att ge respons genom våra enkäter.

En av helgerna i oktober ägnade Styrelse, delar av personalen och representanter för klubbens kommittéer två dagar åt utvecklingsarbete. Dagarna leddes av klubb- och idrottsrådgivare från SGF och RF-SISU. Dagarna syftade till att bilda underlag och en samsyn inför framtagandet av en verksamhetsplan för Rättviks GK. Den arbetas nu fram för att kunna presenteras på Årsmötet i mars.

SUMMERING AV SÄSONG 2021 (valda delar).
Ekonomi:
Vi gör på nytt ett resultat som klart överstiger budget. Det gör att vi kan ta tag i en del projekt som har stått på önskelistan – tak till materialfickorna, vinterbona del av maskinhall, renovering av kök och renovering av två boenden. Vi har även införskaffat ett digitalt ritverktyg och mätt in hela banan för att dokumentera banan såväl under- som ovan jord. Det som sammanställas i ritprogrammet används dessutom som underlag för att ta fram en banguide. Banan digitalt dokumenterad, blir ett ovärderligt verktyg för kommande generationers banpersonal till att hitta alla ledningar, brunnar och sprinkler mm under jord. Det är också ett verktyg som kommer att användas i banans utvecklingsarbete för att ta fram skisser och ritningar.

Greenfee: Gästbesöken ökade kraftigt förra året utifrån pandemiläget. Med glädje kan vi konstatera att årets resultat är likvärdigt med förra året. Flera banor i vårt närområde har fått stänga under regniga perioder vilket har gjort att man valt att spela på vår bana som klarar av stora mängder regn, betydligt bättre.

Kommittéverksamhet: Klubben har utökats med två nya kommittéer, bankommitté och damkommitté, som har kommit i gång med sitt arbete.

Personal: Vår greenkeeper Mats Ljunggren valt att sluta efter 40 år i klubbens tjänst. Med stor respekt för det arbete som Mats har lagt ner, tackar vi honom med det varmaste och önskar honom all lycka inför kommande pensionärsliv.

Peter Berg som har arbetat i vår reception men även med marknadsföring och med sponsorer, har slutat. Vi tackar Peter för hans fina arbete. Peter kommer fortsätta arbetet med sponsorerna.

Hedersmedlemskap: En helt enig styrelse har utsett och firat en ny hedersmedlem, Benny Nyström. Hans idoga arbete för klubben i såväl styrelse, kommittéer och arbetsgrupper under 40 år, kan inte nog hyllas. TACK Benny och välkommen som hedersmedlem i vår klubb!

Idrotten:
Serielaget slutade på plats 2 i div.1 norra.
William Nygård 2021, spelat totalt 23 tävlingar, slutade på plats 30 på order of merit, topp 6 på 4 tävlingar.
6:e plats Lindbytvätten Grand Opening
3:e plats Stockholm Trophy presented by Greatdays
2:a plats Audi Finnish PGA Golf Tour Championship
4:e plats Siljan Open (Future series)

VAD ÄR PÅ GÅNG…

Banan: Vår greenkeeper Magnus Hård af Segerstad rustar nu våra maskiner inför kommande säsong. Ett stort och särskilt viktigt arbete i en äldre maskinpark. Magnus har även sett över vår maskinpark och kalkylerat inför kommande investeringsbehov.

En Masterplan för hur vår bana ska utvecklas är under framtagande. Högsta prioritet är ett nytt övningsområde. I samband med det pågår arbete och förhandlingar för att se över möjligheterna för ett utökat markområde för Rättviks GK.

Restaurangen: Våra krögare har sagt upp sig och arbete pågår för att finna en ny. Förhandlingar pågår med en ny tänkbar krögare.
Restaurangen är under renovering för att matcha hygien och miljöföreskrifter. Köket är från 70-talet.

Personal: Ersättare för Mats Ljunggren och Peter Berg kommer att nyanställas.

Årsmöte: Arbete pågår nu för att göra bokslut och förbereda inför Årsmötet i mars. Håll utkik efter datum för mötet.

Styrelsen genom mig som ordförande tackar alla medlemmar, greenfee-gäster, anställda, SGF-rådgivare, RF-SISU och sponsorer för en fin säsong 2021. Låt oss nu ta ny sats för en minst lika bra kommande säsong 2022.

/Anneli Kjellemar ordf. RäGK

PDFSkriv ut
Senaste nyheter

Start typing and press Enter to search