Detta gäller för tisdags- och torsdagsgolfen 2022! 

Från säsongsstarten till och med september månad ut spelas 55+ tävlingar i princip varje tisdag och torsdag. För säsongen upprättas ett tävlingsprogram, där man kan se vilka tisdagar och torsdagar som är speldagar. Damer och herrar spelar som tidigare tillsammans i en klass och några speldatum är specialtävlingar, såsom ex 3 klubbor + putter. Max hcp är 54,0. Dessutom spelas några tävlingar på annan bana.

Tävlingsprogrammet finns på klubbens hemsida, se menyn till vänster, samt på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. Minst två veckor före aktuell speldag publiceras aktuell tävling på klubbens hemsida, www.rattviksgk.se, och på www.golf.se. Om det är spelbart under oktober månad spelas då ”spontangolf-tävlingar”, det vill säga att den som vill vara med anmäler sig på golfbanan senast kl 09:30. Vi lottar då bollarna på plats & spelar ut på olika hål.
Generellt är första start kl 09.00 under maj och september månader och kl 08:00 under månaderna juni – augusti. Den exakta starttiden för respektive tävling framgår av tävlingsschemat för året, samt finns på Min Golf.
Anmälan sker på Min Golf till de tävlingar du vill delta i. Om du saknar tillgång till IT-media kan anmälan också göras via kansliets kundterminal. Kansliet hjälper dig hur detta görs. Kom ihåg att ta med ”golfplastkortet”.
Anmälan till tävling sker senast kl 13:00 dagen före tävlingsdagen genom ovanstående anmälan. Lottning avseende spelkamrater och starttid sker efter kl 13:00. Omkring kl 14:00 finns startlistan klar. Via GIT får du E-post om din starttid. Startlistan finns vanligtvis också på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. Man kan också, mellan kl 14:00 – 16:00, ringa till kansliet (0248 – 510 30) för att få reda på starttiden.
Kom i god tid speldagen och anmäl dig till tävlingsledaren som sitter vid/i tävlingsexpeditionen. Vid anmälan betalar du startavgiften (spelavgiften) och du får ditt scorekort. Spelavgiften för säsongen 2022 = 30 kronor. Spelarna i respektive boll samlas strax före utställd starttid vid starthuset. Utslagsordningen har bestämts vid lottningen i GIT. Om startordning av någon anledning saknas sker utslag efter principen; först klar slår.

Anmäld spelare som uteblir utan giltig orsak (ex sjukdom) skall erlägga full spelavgift. Avgiften betalas till klubbkassan vid lämpligt tillfälle.

Efter att hål 9 spelats görs paus för ”9-hålsfika”. Tiden för fikapausen styrs av hur bollen ligger till i spelrytmen, d v s håll rygg på bollen framför.
Efter genomförd tävling kan deltagarna med fördel äta lunch i vår restaurang, för en reducerad lunchkostnad (meddela i samband med betalning att den avser ”55+”), i väntan på resultat- & prisredovisning.

Några 55+are är utbildade i GIT-systemet och behöriga att göra lottning, ta fram startlistor, registrera resultaten och ta fram en resultatlista. En av dessa GIT-ansvariga kommer alltid att ingå i tävlingsledningen och starta tidigt. Segraren jämte GIT-ansvarig, utgör tävlingsledning för nästkommande tävling. Om ev förhinder föreligger för vinnaren, åvilar denne ansvaret att ordna med ersättare. Tisdagsgolfen spelas normalt som poängbogey och torsdagsgolfen spelas normalt som slaggolf.

Efter avslutad spelomgång registreras spelresultaten i GIT och handikappjustering sker automatiskt.

Tävlingsledning
Tävlingsledningen består av för veckan aktuell GIT-ansvarig och segraren i föregående 55+ tävling.
GIT-ansvarig anmäler tidig start och segraren i föregående tävling anmäler sen start. Lottningen görs av GIT-ansvarig och sker kl 13:00 dagen före tävlingsdagen.
Som GIT-ansvarig hämtar du startlistan jämte scorekort i receptionen. Scorekorten sorteras i startordning & startlistan sätts av tävlingsledaren upp på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. En kopia av startlistan ska också finnas vid scorekortsutdelningen.
GIT-ansvarig registrerar efter avslutad spelomgång scorekorten i GIT och tar fram en resultatlista. Den andre tävlingsledaren, segraren i föregående tävling, administrerar tävlingen genom att ta emot spelavgiften på morgonen. Denne skall finnas på plats 30 minuter före första start och ”lottas (genom att sen start begärts)” i någon av de avslutande bollarna. 30 minuter före sista start ska alla ha hämtat sina scorekort.

Tävlingsledarna är skyldiga att kontrollera att alla scorekort är rätt ifyllda & särskilt för de deltagare som kommit på prisplats. Om ett scorekort är bristfälligt ifyllt avgör tävlingsledarna om rättelse ska ske eller om spelaren diskvalificeras. Generellt gäller att i första hand undvika diskvalificering, dock får inte orätt och/eller orättvisa uppstå/uppkomma.
Tävlingsledarna genomför prisutdelning, samt redovisar start- och resultatlistan, återstående startavgifter, redovisningsblanketten med uppgift om prismottagare och priser till 55+ kassören (2022 – Lars Hindriks), genom att materialet kuverteras och läggs i ”55+ lådan” (på kansliet), samt sätter in aktuell start & resultatlista i vår 55+ statistikpärm.
Om du har frågor eller synpunkter på något annat avseende 55+ rutinerna – hör av dig till någon av ledamöterna i 55+ styrelsen. Dessa är för 2022:

 • Ulf Haak
 • Lars Hindriks
 • Lisa Kallur
 • Lars Lindquist
 • Elisabet Piehl
 • Ewa Karles Daniels

Våra interna regler för RäGK:s 55+ tisdags-/torsdagstävlingar.  

 • 55+ är klubbens äldsta och mest erfarna medlemmar. Genom vårt uppträdande kan vi utgöra ett föredöme för de yngre spelarna och bidra till att det blir en fin stämning både på klubben och ute på banan. Den kanske viktigaste frågan för oss äldre spelare är att hålla spelrytmen uppe så att inte spelet blir för långsamt. Kom ihåg följande:

Försök att spela 4 timmars rundor, genom att bl a;

 • Var alltid redo att slå när du kommer fram till bollen.
 • Den som är klar att slå, slår först.
 • Om någon försenar spelet, påpeka detta direkt i bollen, vid händelsen:
  • t.ex. ej klar att slå.
  • tar onödigt lång tid på sig att förbereda sig, t.ex. en massa provsvingar, byter klubba fler gånger, vill hellre ”prata” än spela?
 • Slå provisorisk boll om minsta tvekan finns om var bollen hamnade.
 • Kolla när din medspelare slår, så blir det lättare att hitta bollen, flera ögon ser sannolikt bättre än bara två.
 • Hjälp till att leta efter andras ”bortslagna” bollar, dock max. 3 min.
 • Är ni ett hål efter framförvarande boll släpp då igenom bakomvarande boll om de står och väntar.
 • 9-hålsfika max. 10 min.
 • Den med lägst hcp i bollen blir ”coach” och ser till att allt flyter
 • Vid anmälan uppge rätt tee, röd eller gul.
 • Efteranmälan tillåts inte.
 • Kom i tid – senast 30 minuter före sista start.
 • Undvik att betala startavgiften med femkronor (helst sedlar!), vid behov växla innan betalning av startavgift på restaurangen eller kansliet.
 • Pristagare måste personligen vara på plats vid prisutdelningen, för att erhålla sitt pris. Undantag görs bara vid exempelvis inbokade läkarbesök.

Start typing and press Enter to search