Dalagolfen 50+ 2022

Denna anrika tävling planeras i år att kunna spelas fullt ut igen, dock med en ny geografisk gruppindelning, där vi spelar i norra gruppen med 2 andra klubbar. Första deltävlingen spelas på vår hemmabanan redan onsdag den 15/6. Övriga deltävlingar spelas på Snöå GK den 24/8 & i Mora den 7/9. finalen spelas på Avesta GK den 14/9.

Dalagolfens huvudsyfte är att bedriva golfspel i tävlingsform såväl individuellt som i lagform, och att detta ska leda till ett allmänt främjande av golfspelet, till ett gott kamratskap över klubbgränserna samt medföra friskvård.
Tävlingsverksamheten är upplagd i en kvalificeringsdel (två spelgrupper med avseende på antalet deltagande klubbar i länet), såväl individuellt som i lag (klubb) och avslutas med ett finalspel. I finalen utses årets vinnande klubb, årets individuella spelare (hcp och scratch). Tävlingen spelas med en A- och en B-klass.
Den som vill spela nya golfbanor inom rimligt reseavstånd tillsammans med trevliga människor och under gemytliga tävlingsformer ska delta i Dalagolfens tävlingsverksamhet. Mer information om Dalagolfen, resultat samt aktuella uppdateringar, hittar du på www.dalagolf.se/dgf/index.php/statuter-dalagolfen.

Vi tycker det är jättekul om vi kan få till ett bra klubbdeltagande från vår sida, då tävlingen ju även omfattar en lagklass mellan klubbarna. Inbjudan till vår egen deltävling kommer inom kort att finns om Du klickar här.

Du anmäler Dig till respektive tävling som vanligt på Min Golf, under respektive klubbs tävlingsprogram. Blir Du kvalificerad för finalspelet, måste även anmälan göras dit på Min Golf. Resultat & ställning finns på DGF:s hemsida.

Start typing and press Enter to search