premir-15-maj-2018

55+ 2021

Uppgiften för sektionen 55+, i Rättviks Golfklubb, är främst att stimulera till seniorspel och tävlingar för seniorgruppen, samt sekundärt, att ordna senioraktiviteter inom klubben. All verksamhet sker i en god kamratlig, vänskaplig och social anda.

Även om pandemin ännu inte är över, så tar SGF den 1/6 bort vårens ”tävlingsförbud”. Detta innebär att vi fr o m detta datum tills vidare spelar tävlingsgolf enligt vårt tävlingsprogram. Alla våra olika tävlingsmoment startas då upp, & anmälningar görs enligt info på respektive hemsideflik.

55+ aktiviteterna är öppna för både kvinnliga och manliga medlemmar inom Rättviks Golfklubb, som under verksamhetsåret uppnått minst 55 år.

55+ svarar för samordning/ledning av tävlingar såsom:

 • Tisdags- och torsdagsgolfen (i princip tävling varje tisdag och torsdag under säsongen, tisd normalt poängbogey & torsd normalt slaggolf)
 • Matchspel (individuellt och lag)
 • Birdieligan
 • Månadens Stjärna
 • 55+ Champ
 • TorsdagsMästaren
 • Rättvik Cup
 • Idre Cup
 • Fjällcupen
 • RäGK 55+ Open
 • Dalagolfen 50+
 • DSO 60+ & 70+

55+ kan genomföra utbildning för seniorgruppen.

55+ anordnar seniorutbyten med andra klubbar.

55+ genomför sin verksamhet med en årligen reviderad verksamhetsplan innehållande ekonomi/budget inom ramen för klubbens samlade årsplan.

55+ svarar för rapportering av vår verksamhet till klubben.

55+ ansvarar, på klubbstyrelsens uppdrag, för enklare underhåll av banan samt för viss renhållning.

55+ biträder på uppdrag av klubbstyrelsen med administrationen av vissa av klubbens tävlingar.

Start typing and press Enter to search