1

Nostalgi

 Nostalgi

[mk_image src=”http://rattviksgk.se/wp-content/uploads/2018/10/nostalgi.jpg” image_size=”full” lightbox=”true”]Den här härliga bilden sitter inne i styrelserummet på kansliet! Namnen är från vänster, bakre raden: Thomas Wikman, Kaj Zachrisson, Magnus Ahlgren, Jonas Ahlgren, Kjell Staffas och Benny Nyström. Främre raden: Katarina Michols, Helena Blomgren, Lina Zachrisson, Linda Mökjas och Majsan Nilsson. De flesta av detta återfinns emellanåt på golfbanan…ni får själva lista ut hur de ser ut i dag…25 år senare!