premir-15-maj-2018

55+ 2020

Uppgiften för sektionen 55+, i Rättviks Golfklubb, är främst att stimulera till seniorspel och tävlingar för seniorgruppen, samt sekundärt, att ordna senioraktiviteter inom klubben. All verksamhet sker i en god kamratlig, vänskaplig och social anda.

M h t aktuell pandemi så spelar vi sällskapsgolf t o m 30/6. Fr o m torsdagen den 2/7, så spelar vi våra tävlingar nästan “som vanligt”. Se under respektive flik vad som gäller för varje tävlingsmoment. Observera att pandemin dock inte är över, utan att vi som nu följer de olika rekommendationer som gäller, för att träffas & umgås. 

55+ aktiviteterna är öppna för både kvinnliga och manliga medlemmar inom Rättviks Golfklubb, som under verksamhetsåret uppnått minst 55 år.

55+ svarar för samordning/ledning av tävlingar såsom:

  • Tisdags- och torsdagsgolfen (i princip tävling varje tisdag och torsdag under säsongen, tisd normalt poängbogey & torsd normalt slaggolf)
  • Matchspel (individuellt och lag)
  • Birdieligan
  • Månadens Stjärna
  • 55+ Champ
  • TorsdagsMästaren
  • Rättvik Cup
  • RäGK 55+ Open
  • Dalagolfen 50+
  • DSO 60+ & 70+

55+ kan genomföra utbildning för seniorgruppen.

55+ anordnar seniorutbyten med andra klubbar.

55+ genomför sin verksamhet med en årligen reviderad verksamhetsplan innehållande ekonomi/budget inom ramen för klubbens samlade årsplan.

55+ svarar för rapportering av vår verksamhet till klubben.

55+ ansvarar, på klubbstyrelsens uppdrag, för enklare underhåll av banan samt för viss renhållning.

55+ biträder på uppdrag av klubbstyrelsen med administrationen av vissa av klubbens tävlingar.

Start typing and press Enter to search