Kommittéer/sektioner

Rättviks Golfklubb har en omfattande sektion- och kommittéverksamhet och sektion/kommittéerna handhar och organiserar respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och ordförande utser sedan sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella sektion eller kommittén.

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK

Nedan finner du klubbens sektion 55+ och alla kommittéer och dess medlemmar. I slidebaren till vänster finner du mer information från 55+ och de kommittéer som har egna sidor med information. Junior och elitkommittén har en egen flik som du hittar längst upp på sidan (header).

Bankommittén
Philip Hagberg, sammankallande070-912 25 76hagberg.philip@gmail.com
Eva Hindriks073-688 07 12eva.hindriks@telia.com
Anneli Kjellmar Wärme070-299 40 35anneli.warme@hotmail.com
Anders Kallur070-559 19 52a.kallur@telia.com
Adjungerad
Magnus Hård af Sergerstad070-652 86 16magnus.hard.af.segerstad@gmail.com

Sektion 55+  
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
Lars Hindriks, kassör   070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Elisabet Piehl, sekreterare072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Lars Lindquist, ledamot 070-680 84 11smasgarden@hotmail.se
Lisa Kallur, ledamot 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com

Damkommittén  
Lisa Kallur 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Elisabet Piehl072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Agneta Hanols 070-668 45 12agnetahansols@hotmail.com
Anneli Kjellemar Wärme 070-299 40 35 anneli.warme@hotmail.com

Handicapkommittén
Benny Nyström, ordförande073-037 84 84nystrom.benny.je@telia.com
Thomas Lundh072-381 60 45tompalu@telia.com
Magnus Eriksson0248-510 30magnus.eriksson@rattviksgk.se

Huskommittén
Lars Hindriks, orförande070-577 28 92lars.hindriks@telia.com
Åke Mårs, ledamot0248-230 15progolfer@spray.se

Juniorkommittén     
Gustav Lundquist, ordförande 070-217 00 09   lundquist.g@outlook.com  
Magnus Ahlgren, adjungerad 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Carin Angantyr, ledamot 070-367 76 87 carin.angantyr@rattvik.se
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se

Marknads- och Sponsorkommittén        
Anders Kallur, ordförande   070-559 19 52  a.kallur@telia.com 
Magnus Eriksson, klubbchef   0248-510 29 info@rattviksgk.se
Peter Berg, marknad/försäljning/event070-295 55 78peter@rattviksgk.se

Tävlingskommittén  
Thomas Lundh, Ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, ledamot 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam, ledamot 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
Thomas Angantyr, ledamot 070-249 49 44 than@day-system.com

Miljökommittén  
Christer Gellerstam, Ordförande070-292 32 81christer@gellerstam.se
Thomas Lundh, ledamot 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Niclas Björklund, ledamot 073-500 93 93 niclasbjorklund@gmail.com
Magnus Eriksson, klubbchef 0248-510 29 info@rattviksgk.se

Start typing and press Enter to search