Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vi på Rättviks GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. Sedan maj 2017 går vi som en av de första klubbarna i Sverige in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Styrelsen anmälde Rättviks GK till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 för att vi är intresserade av att arbeta med jämnställdhetsfrågor och ser det som nödvändigt för klubbens överlevnad, både för att behålla nuvarande medlemmar och attrahera nya. Vi vill att klubben ska präglas av att vi bemöter varandra med respekt och värdighet, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning. Vi hoppas och tror att genom att gå denna utbildning lär vi oss att se klubbens struktur-, kultur- och makt situation med nya ögon, och där obalans finns, jobba för en sund norm där alla har och får samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter så att klubben blir en trivsam och gemytlig plats att vistas på.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 50 platser årligen och vi på Rättviks GK anmälde oss direkt till den första omgången. Tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund kommer klubbens Vision 50/50-grupp bestående av 5 personer (ordförande, klubbchef, Golfpro, Eva Hindriks, Benny Nyström) under 2018 att få ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. Vår tränare Magnus Ahlgren kommer också att gå en utbildning i Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

– 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
– 10 000 fler kvinnor som medlemmar
– Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
– En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Eva Hindriks, processledare Vision 50/50 på Rättviks Golfklubb
Telefon: 073-688 07 12
E-post: eva.hindriks@telia.com

alt.

Magnus Eriksson, Klubbchef på Rättviks GK
Telefon: 0248-510 30
E-post: info@rattviksgkk.se

Start typing and press Enter to search