Matchspelstävlingar 2019

Vi genomför två olika matchtävlingar under året. En singelmatchtävling  och en partävling som genomförs som irish greensome. Anmälan till båda tävlingarna görs på anslagstavlan inne i tävlingsexpeditionen, senast 16/5.

Klicka här för spelschema singelmatch

Matchspel singel:

Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på färre antal slag alt fler poäng än motspelaren. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad det återstår att spela. Dessa singelmatcher spelas hos oss med aktuellt handicap. I dessa matcher erhåller spelaren med den högre spelhandicapet hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index. Exempelvis, den ena spelaren har 29 slag enligt slopetabellen & den andra har 15. Då får spelaren med det högre handicapet 14 slag, d v s ett extra slag på de 14 svåraste hålen.

Klicka här för spelschema Irish greensome

Matchspel – 2 mannalag

Spelform: Irish greensome. Individuellt utslag på alla hål. På par-4 och par-5 hål slår varje spelare sitt andra slag på lagkamratens boll. Därefter bestämmer laget vilken boll som fortsättningsvis skall spelas. Det tredje slaget (putten) slås av den som slog det första slaget på den boll som valts. På par 3 hål sker motsvarande redan efter det första slaget.

Matchspel: vinnande lag går vidare till nästa omgång. Spelmotståndare framgår av den lottning/spelschema som 55+ styrelsen tar fram för aktuell säsong.

Handikappberäkning: det gemensamma spelhandikappet utgörs av 60 % av den spelare med det lägsta handikappet och med 40 % av spelaren med det högsta handikappet. Det gemensamma handikappet avrundas enligt vedertagna avrundningsregler. Exempel: spelare 1 har spelhandikapp = 14 och spelare 2 har spelhandikapp = 22. Beräkning: 60 % x 14 = 8,4 + 40 % x 22 = 8,8 = 8,4 + 8,8 = 17,2 = 17. Spelhandikappen justeras vid match så att det lag som har lägst spelhandikapp ”nollas” medan det lag med högst spelhandikapp får det antal slag som uppstår vid beräkningen; eget lags spelhandikapp minus det andra lagets spelhandikapp. Det antal slag (netto) som då uppstår läggs ut på hålen i enighet med banans indexsättning.

Deltagaravgift: enligt vad 55+ styrelsen fastställt. Generellt = 2 x deltagaravgiften avseende det individuella matchspelet. Deltagaravgiften skall vara erlagd innan matchspelet påbörjas. Avgift erläggs till 55+ kassören (2019 – Lars Hindriks) direkt eller via klubbkansliet. Match som spelas innan deltagaravgiften erlagts räknas inte. Det lag som inte erlagt deltagaravgift diskvalificeras. Om båda lagen ej erlagt deltagaravgift diskvalificeras båda lagen.

Pris: deltagaravgiften går i huvudsak till pris till vinnande lag. Det lag som kom 2:a i 2-mannalag-matchspelet erhåller pris (prisvärde skall i princip motsvara 50 % av vinnande lags pris). Prisutdelning sker vid säsongsavslutningen.

Speltid: när spelomgång senast skall vara avslutad. Enligt vad 55+ styrelsen fastställer för varje säsong (se spelschema & håll dessa sista speldatum/omg).

Anmälan: görs på det sätt 55+ styrelsen meddelar. Saknar någon spelkamrat anmäls detta till den för säsongen ansvarige tävlingsledaren som hjälper till att ”para ihop” lag om så önskas.

Start typing and press Enter to search