Matchspelstävlingar 2020

Vi genomför två olika matchtävlingar under året. En singelmatchtävling  och en partävling som genomförs som irish greensome. Anmälan till båda tävlingarna görs på anslagstavlan inne i tävlingsexpeditionen, senast 14/5.

Deltagaravgift: enligt vad 55+ styrelsen fastställt. Generellt = 2 x deltagaravgiften avseende det individuella matchspelet. Deltagaravgiften skall vara erlagd innan matchspelet påbörjas. Avgift erläggs till 55+ kassören (2020 – Lars Hindriks) direkt eller via klubbkansliet. Match som spelas innan deltagaravgiften erlagts räknas inte.
Priser: deltagaravgiften går i huvudsak till pris till vinnande spelare/lag. Den spelare & det lag som kommer 2:a i matchspelet erhåller också pris (prisvärde skall i princip motsvara 50 % av segrarpriset). Prisutdelning sker vid säsongsavslutningen.
Spelperiod: när spelomgång senast skall vara avslutad. Enligt vad 55+ styrelsen fastställer för varje säsong (se spelschema & håll dessa sista speldatum/omg). Detta är mycket viktigt för att Matchspelet skall fungera!
Anmälan: görs på det sätt 55+ styrelsen meddelar. Saknar någon spelkamrat anmäls detta till den för säsongen ansvarige tävlingsledaren som hjälper till att ”para ihop” lag om så önskas.

Matchspel singel:
Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på färre antal slag alt fler poäng än motspelaren. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad det återstår att spela. Dessa singelmatcher spelas hos oss med aktuellt handicap. I dessa matcher erhåller spelaren med den högre spelhandicapet hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index. Exempelvis, den ena spelaren har 29 slag enligt slopetabellen & den andra har 15. Då får spelaren med det högre handicapet 14 slag, d v s ett extra slag på de 14 svåraste hålen.

Klicka här för spelschema singelmatch (2020 publiceras den 15/5).

Spelform: Irish greensome. Individuellt utslag på alla hål. På par-4 och par-5 hål slår varje spelare sitt andra slag på lagkamratens boll. Därefter bestämmer laget vilken boll som fortsättningsvis skall spelas. Det tredje slaget (ev putten) slås av den som slog det första slaget på den boll som valts. På par 3 hål sker motsvarande redan efter det första slaget. Spelas en boll Out of bounds eller en provisorisk boll, så skall den bollen slås av den andre spelaren.
Matchspel: vinnande lag går vidare till nästa omgång. Spelmotståndare framgår av den lottning/spelschema som 55+ styrelsen tar fram för aktuell säsong.
Handikappberäkning: det gemensamma spelhandikappet utgörs av 60 % av den spelare med det lägsta handikappet och med 40 % av spelaren med det högsta handikappet. Det gemensamma handikappet avrundas enligt vedertagna avrundningsregler. Exempel: spelare 1 har spelhandikapp = 14 och spelare 2 har spelhandikapp = 22. Beräkning: 60 % x 14 = 8,4 + 40 % x 22 = 8,8 = 8,4 + 8,8 = 17,2 = 17. Spelhandikappen justeras vid match så att det lag som har lägst spelhandikapp ”nollas” medan det lag med högst spelhandikapp får det antal slag som uppstår vid beräkningen; eget lags spelhandikapp minus det andra lagets spelhandikapp. Det antal slag (netto) som då uppstår läggs ut på hålen i enighet med banans indexsättning.

Klicka här för spelschema Irish greensome (2020 publiceras den 15/5).

 

 

Start typing and press Enter to search