Årsmöte 2018 med jultallrik

Styrelsen för Rättviks Oldboys Golf inbjuder Dig till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 december kl. 17.00. Plats meddelas senare.

Efter årsmötet äter vi gemensamt en traditionell jultallrik, kompletterad med vad därtill erfordras*. Antalet deltagare påverkar var vi äter denna jultallrik.

För den som under året utfört någon eller några av de funktionärssysslor som Oldboysen åtagit sig att utföra gentemot Rättviks Golfklubb, är jultallriken samt några erforderliga tillbehör gratis, medan den som av olika anledningar inte utfört någon av funktionärssysslorna, betalar 350 kr.

Din bindande anmälan görs genom ett svarsmail till ulf.haak@telia.com senast måndagen den 19 november.

Dagordningen för Rättviks Oldboys ordinarie årsmöte kommer att mejlas ut senast den 1 december, tillsammans med årsberättelsen och en ekonomisk rapport för räkenskapsåret.

Rättvik den 8:e november 2018

Oldboysstyrelsen

Ps/  Sprid gärna denna kallelse till kamrater, som Du vet saknar e-post //

* Önskas ytterligare tillbehör till Jultallriken, utöver det vi bjuder på, är priset 25 kr/st. Ta med jämna pengar!

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Inte läsbart? Byt text captcha txt

Start typing and press Enter to search