premir-15-maj-2018

55+ 2020

Uppgiften för sektionen 55+, i Rättviks Golfklubb, är främst att stimulera till seniorspel och tävlingar för seniorgruppen, samt sekundärt, att ordna senioraktiviteter inom klubben. All verksamhet sker i en god kamratlig, vänskaplig och social anda.

OBS! M h t aktuellt corona-läge spelar vi sällskapsgolf t o m 30/6.

55+ aktiviteterna är öppna för både kvinnliga och manliga medlemmar inom Rättviks Golfklubb, som under verksamhetsåret uppnått minst 55 år.

55+ svarar för samordning/ledning av tävlingar såsom:

  • Tisdags- och torsdagsgolfen (i princip tävling varje tisdag och torsdag under säsongen, tisd normalt poängbogey & torsd normalt slaggolf)
  • Matchspel (individuellt och lag)
  • Birdieligan
  • Månadens Stjärna
  • 55+ Champ
  • TorsdagsMästaren
  • Rättvik Cup
  • RäGK 55+ Open
  • Dalagolfen 50+
  • DSO 60+ & 70+

55+ kan genomföra utbildning för seniorgruppen.

55+ anordnar seniorutbyten med andra klubbar.

55+ genomför sin verksamhet med en årligen reviderad verksamhetsplan innehållande ekonomi/budget inom ramen för klubbens samlade årsplan.

55+ svarar för rapportering av vår verksamhet till klubben.

55+ ansvarar, på klubbstyrelsens uppdrag, för enklare underhåll av banan samt för viss renhållning.

55+ biträder på uppdrag av klubbstyrelsen med administrationen av vissa av klubbens tävlingar.

Start typing and press Enter to search