Händer på klubben 2019

Verksamhetsplan
Årets viktigaste uppgift är att ta fram en handlingsplan för klubbens fortsatta arbete både på kort- och lång sikt. Klubben är Dalarnas äldsta, en riktig pärla med stor potential, men som är i behov av att uppdateras för att hålla dagens och framtidens krav. Vi har stått still i utvecklingen i jämförelse med anläggningar i Sverige som går bra och vi tappar mark i jämförelse med några av våra grannklubbar och några andra dalabanor. Vårt mål är att återerövra en topplacering på rankingen i Dalarna, vi behöver därför ordna fram en klar och tydlig strategi för att uppnå det.

Driftbolag
Redan nu är det beslutat att styrelsen ska undersöka för- och nackdelarna med att bilda ett driftbolag för klubbens skötsel av anläggningen. Syftet med ett driftbolag skulle vara att hålla isär de ideella aktiviteterna på klubben och den kommersiella skötseln och utvecklingen av anläggningen. Om undersökningen med att använda oss av driftbolag visar sig var en god idé, så är tanken att bilda ett driftbolag redan någon gång under detta verksamhetsår om så är möjligt.

Medlemsvård
Medlemsvård är ytterligare en viktig fråga som ska behandlas särskilt under året, hur vi kan behålla och rekrytera medlemmar. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om nuvarande medlemmar, så att ni trivs och blir kvar i klubben, känner gemenskap, delaktighet, trygghet, respekt och glädje? Och hur kan vi nå ut till och rekrytera potentiella nya medlemmar? Alla tillsammans behöver vi hjälpas åt med att skapa trivsel och gemenskap, värva nya medlemmar och vara ambassadörer för vår kära klubb.

Regler för tidsbokning

  • Alla tider kan bokas hur långt i förväg som helst under säsongen mellan kl. 07.00-21.00 med 10 minuters startidsintervall. Max 2 samtidiga bokningar.

Bokning av boende i Golfbyn
Klubben har under ganska många år outsourcat driften av Golfbyn, till i år har vi för avsikt att ta tillbaka bokning och betalning till receptionen. Städningen som förra året var i klubbens regi kommer vi däremot att lägga ut på entreprenör, likaså städningen för omklädningsrummen och toaletterna på banan.                                                                                                           

Jämställd Golfklubb
I år så blir vi klara med jämställdhetsutbildningen ”vision 50/50” och kommer att diplomeras SGF:s ”Jämställd golfklubb”. Arbetet med att göra golfen mer jämställd och inkluderande ska framöver genomsyra arbetet i styrelsen och sektion/kommittéer. Vår förhoppning är att vi ska kunna bidra till en positiv spiral i dessa frågor i klubbens dagliga verksamhet.

Arbetsgrupper
För att höja standarden på banan kommer två frivillighetsgrupper att arbeta med trimning runt vattenhinder samt vältning av greener. På så sätt kommer finishen på banan att höjas samtidigt som det kommer att frigöras timmar för banpersonalen, så att de i sin tur kan lägga mer tid på kvalificerat arbete. Vi hoppas det ska ge god effekt till att höja kvalitéten på banan.

Ny krögare
Då klubben valde att inte förlänga avtalet med krögaren Stefan Dahlin, har vi glädjen att presentera krögarparet Pernilla Grevius och Mirre Abel. En spännande konstellation som vi hoppas kommer uppfylla klubbens målsättningar med bra mat, service, socialt omhändertagande och med trevliga aktiviteter för medlemmar och gäster.

Sponsorförsäljning
Förutom krögarparet har vi också inlett ett samarbete med Peter Berg med firma Duoscentia, som under kommande tre år kommer att sälja reklam på anläggningen. Vi hoppas på ökade intäkter och ett gott samarbete med både Peter och våra övriga företagspartners.

Golf runt Siljan
Vi fortsätter att jobba i samverkansgruppen ”Golf runt Siljan”. Gruppen där Sollerö GK, Mora GK, Tällbergsbyarnas GK, Leksands GK och vi ingår har beslutat att starta en ekonomisk förening. Under detta verksamhetsår kommer ”Golf runt Siljans” ekonomiska förening satsa på gemensam marknadsföring av våra banor. Marknadsföringen kommer att rikta in sig på att öka antalet besökare till våra anläggningar. Alla klubbarna hoppas på ett fördjupat samarbete allt eftersom. Greenfeeöverenskommelse med spel för 100 kr efter kl. 13.00 på varandras banor, Golf runt Siljan-häftet, Golf runt Siljan Tour, hemsidan och facebook fortsätter planenligt.

Under 2019 kommer vi att göra följande investeringar:

Glasveranda till restaurangen 120 000 kr
Värmepump till restaurangen20 000 kr
Renovering av pumphus75 000 kr
Slutföra bygget av startkuren10 000 kr
Renovera kontoret i restaurangen15 000 kr
Renovera välkomstskylten vid infarten parkering30 000 kr

Start typing and press Enter to search