Händer på klubben 2021

Verksamhetsplan
Styrelsen stående huvudpunkt under 2019 var om klubben skulle starta ett driftbolag. Efter mycket diskussioner och research beslutades till slut att det är vägen vi ska vandra. Den 1 januari så gick vi äntligen till verket. Det blir klubbens helägda AB, Rättviks Golfby som kommer användas till syftet. Vi behöver därför inte investera i ett nytt aktiebolag. Klubben och Rättviks Golfby AB har enligt en mall från SGF skrivit ett nyttjandeavtal som reglerar hur det hela ska gå till. Då hela idén med driftbolaget är att spara pengar genom att få tillbaka momsen på inköpen, behöver avtalet därför följas strikt för att vi ska klara en eventuell revision från skatteverket. Det är en hel del jobb då det mesta av verksamheten skall överlåtas till aktiebolaget. För att komma igång med driftbolaget behöver ett 50-tal avtal, med kommun, banker, betallösningar, leasingavtal, abonnemang, personal, arbetsförmedlingen samt alla leverantörer överlåtas till driftbolaget. Dessutom så byter vi i samband med övergången ut hela ekonomisystem så som bokföring, fakturering, löner och kassa som ska integreras, systematiseras och så mycket som möjligt automatiseras.

Med allt det ovanstående sagt så vill vi åter igen upprepa 2019 års verksamhetsplan och likafullt påstå att årets viktigaste uppgift i styrelsen är att ta fram en handlingsplan för klubbens fortsatta arbete både på kort- och lång sikt. Tyvärr fick detta stå åt sidan en hel del i vår strävan att komma fram till om vi skulle bilda driftbolag eller inte.

Klubben som är Dalarnas äldsta, är en riktig pärla med stor potential men som är i behov av att uppdateras för att hålla dagens och framtidens krav. Vi har länge stått still i utvecklingen i jämförelse med många anläggningar i Sverige som går bra och vi tappar mark i jämförelse med några av våra grannklubbar och flera andra dalabanor. Vårt mål är att återerövra en topplacering på rankingen i Dalarna, vi behöver därför ordna fram en klar och tydlig strategi för att uppnå det genom att ta fram en validerad verksamhetsplan. I arbetet med att ta fram handlingsplaner så har även en arbetsgrupp tillsats för att uppdatera klubbens värdegrund. Värdegrunden ska vara den bas på vilken styrelsens, sektionens/kommittéers beslut ska vila.

Vi, som SGF:s diplomerade klubb i jämställdhet, bör också ta fram en plan på hur vi på bästa sätt kan implementera jämställdhet och inkluderande i klubbens dagliga verksamhet.

Vår greenkeeper har sagt upp sig som ansvarig för banan från och med årsskiftet 2019/2020, han kommer dock att jobba kvar säsongen ut till den 31 oktober 2020, därefter är det tänkt att han ska gå i förtidspension. Klubben har annonserat och hittat en ersättare som börjar sin anställning 1 mars 2020. Andreas Mullborn, som han heter, kommer att få en provanställning på 6 månader med ansvar för grönytorna och tillsammans med vår erfarna maskinansvarig ska de båda ta hand om vår kära anläggning.

Vi kommer att jobba vidare med frivillighetsgrupperna för att ta hand om trimning runt vattenhinder med mera och vältning av greener förutsatt att det finns fortsatt intresse att hjälpa till.

Krögaren, Rättviks Bar & Kök har fått förlängt avtalet över 3 år. Restaurangen har även öppet hela vintern 2019/2020.

Klubben kommer hyra en display med 55 tums skärm som kommer placeras vid ingången till klubbhusområdet. På skärmen kommer aktuell information att visas, likaså meny, baninformation och möjlighet till sponsorplats.

Samarbetet i ”Golf runt Siljan Ekonomiska förening” fortsätter som tidigare år. Förutom greenfeeöverenskommelse med spel för 100 kr efter kl. 13.00 på varandras banor, Golf runt Siljan-häftet, Golf runt Siljan tour, hemsidan och Facebook fortsätter vi att samarbeta kring marknadsföring med inriktning på att öka antalet besökare till våra anläggningar.

Under 2020 planeras följande investeringar för Rättviks Golfklubb:              

  • Pumphus, renovering av styrsystem

Under 2020 planeras följande investeringar för Rättviks Golfby AB:

  • Ruffklippare, begagnad
  • Utomhusskärm
  • Renovering av gödning/bekämpnings spruta
  • Next tee skyltar
  • Skärmvägg med reklam till rangen
  • Flytt av kontor
  • Översiktbild på banan och ny sponsortavla
  • IT, datorer och telefoner till ny personal

Start typing and press Enter to search