1

Intervju med banansvarig

Vi fortsätter vår intervjuserie och nu har turen kommit till vår banansvarig Magnus Hård af Segerstad