55+ Birdieligan 2020

Birdieligan är handicapbaserad för att ge en större konkurrens. Den som efter säsongen har högst resultat, vinner och vid lika resultat, gäller lägst handicap.

Resultatet räknas på följande sätt: Aktuellt exakt handicap då första birdien görs x totalt antal birdies. Eagle räknas som två birdies. En HIO som tre birdies.

Birdies räknas vid alla GIT-registrerade, individuella, tisdags- och torsdagstävlingar under säsongen, utom när Damresan, Fjällcupen och Oldboys Challenge genomförs.

En birdielista anslås i tävlingsexpeditionen. Notera där direkt vilket/vilka hål birdie gjordes på. Alla tävlingsdagar är angivna på listan.

När man noterar sin första birdie ska aktuellt exakt handicap samtidigt anges – viktigt! Observera att inga birdies räknas innan aktuellt handicap noterats!

Fyll i birdielistan tydligt så att den är fullt läsbar! Prisutdelning sker vid säsongsavslutningen.

Birdieligan vanns 2019 av Åke Rosengren, & 2018 av Göran Waldermark.

Start typing and press Enter to search