covid-19-info

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och att göra det utomhus innebär en betydligt mindre smittorisk. De framhåller också att det är viktigt för hälsan att även äldre fortsätter att röra på sig trots uppmaning om (fysisk) social distansering, där fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas. Golfen anser vi passar in särskilt bra på denna beskrivning då golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Vi kan alla utöva vår idrott, inte bara de yngre, utan personer i alla åldrar om vi följer uppmaningarna från våra myndigheter.

Rättviks Golfklubb följer utvecklingen noga och tar löpande del av myndigheternas och Svenska Golfförbundets råd och riktlinjer. Vi hörsammar uppmaningarna och implementerar dessa i vår verksamhet och är beredda att snabbt agera om omständigheterna så kräver.

Att hindra smittspridning innebär ett stort personligt ansvar där vi hjälps åt att skydda, inte bara oss själva utan kanske främst andra. Några viktiga råd som vi vill att du följer:

Är du sjuk, även med milda symtom, stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Tänk på att du kan vara smittad även om du inte ens märker av några symtom alls.

Vi hälsar på varandra, men på behörigt avstånd och helt utan kroppskontakt. Inga ”five-highs” eller ”fist-bumps” heller så klart.

Vi samlas inte i grupper, inte ens små, varken ute eller inne i klubbhuset.

Personer över 70 år och andra som tillhör riskgrupper är välkomna till Rättviks GK och skall visas särskild hänsyn av övriga.

Använd egen utrustning. Behöver du låna, se till att de torkas av noga före och efter användning.

Se till att hålla en väldigt god handhygien, tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Toaletterna i klubbhuset är öppna och där finns tillgång till både tvål, vatten och handtork. Omklädningsrummet hålls dock stängt tillsvidare.

Med ovanstående resonemang och uppmaningar som grund, håller vi banan, shop/reception, restaurang och rangen öppna.

Tävlingar
Vi följer SGF´s beslut om att kunna bedriva tävlingsverksamhet.

Nybörjar- och komma igång kurserna genomförs som planerat då vi har ett maxantal på åtta personer per kursomgång.

Juniorträningen och sommarskolan genomförs också som planerat.

Välkommen till banan, men stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och svinga lugnt!

Källor och mer info:

Svenska Golfförbundet: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
Riksidrottsförbundet (RF): https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/
Krisinformation från svenska myndigheter: https://www.krisinformation.se/
Regeringen: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Start typing and press Enter to search