Teckna Autogiro

Vi har nu möjligheten att erbjuda autogiro för betalning av årsavgiften. Du fyller i autogiroansökan på medgivandeblanketten som de hittar på länken längre ned på sidan eller genom Din Internetbank. Det enda kravet är att det angivna kontot är kopplat till ditt personnummer.

Betalning av årsavgiften för 2019 sker genom en fördelning på 10 lika delar med tillägg av en årlig administrationsavgift på 25 kr att betalas genom autogirering månadsvis per den sista bankdagen i varje månad med början mars och under perioden mars 2019– december 2019. Efter betalningen i december 2019 är hela medlemsavgiften för betald.

Medlemmen förbinder sig att tillräckliga medel vid varje gireringstillfälle finns tillgängliga på det konto som medlemmen anvisat och från vilket autogirering skall ske. Om inte så är fallet är återstående inte betald del av årsavgiften förfallen till omedelbar betalning.

Anmälan via utskriven blankett som du skickar eller lämnar till klubbens kansli
Autogiro blankett

Start typing and press Enter to search