Avgifter 2019

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Totalt
Fullvärdig 400 kr 3 600 kr 300 kr 4 300 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år400 kr    700 kr    1 100 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 400 kr      200 kr       600 kr
Familjemedlemskap*400 kr/pers       300 kr/pers    8 400 kr
Student, senior**400 kr1 200 kr    300 kr    1 900 kr
Prova på medlemskap***400 kr1 600 kr2 000 kr
Passiv (stödjande)400 kr    400 kr
Junior (åldern räknas det år man fyller)
0 - 12 år400 kr    200 kr    600 kr
13 -17 år400 kr    700 kr300 kr1 400 kr
18 - 21 år400 kr1 200 kr300 kr1 900 kr
Prova på medlemskap***400 kr    400 kr

Bagskåp bokas på kansliet, 320 kr/säsong

Städavgift
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

* Familjemedlemskap: Gäller medlemsavgifterna för max 2 vuxna samt alla hemmaboende juniorer. Taket på avgiften gäller medlems- och spelavgifterna, utöver de avgifterna tillkommer städavgifter/person.
** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenakort.
*** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

Start typing and press Enter to search