Avgifter 2022

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Totalt
Fullvärdig 500 kr 4 400 kr 300 kr 5 200 kr
Vardagsmedlem *500 kr3 400 kr300 kr4 200 kr
Mini medlemskap**500 kr1 850 kr2 350 kr
Greenfeemedlemskap***500 kr    750 kr    1 250 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år500 kr 1 100 kr    1 600 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 500 kr      500 kr    1 000 kr
Studerande, vuxen****500 kr1 600 kr    300 kr    2 400 kr
Prova på medlemskap*****500 kr2 100 kr2 600 kr
Passiv (stödjande)500 kr    500 kr
Junior (åldern räknas det år man fyller)
0 - 12 år 0 kr    0 kr 0 kr
13 -17 år500 kr    500 kr300 kr1 300 kr
18 - 21 år500 kr1 300 kr300 kr2 100 kr
Prova på medlemskap (gäller endast boende i Rättvik)*****500 kr 50 kr    550 kr

Bagskåp bokas på kansliet, 350 kr/säsong

Städavgift
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

*         Vardagsmedlem gäller helgfria vardagar hela säsongen, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**       Mini medlemskap, 5 rundor ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
***     Greenfeemedlemskap, 1 runda ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
****   Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenakort.
***** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

Köpevillkor

Start typing and press Enter to search