Avgifter 2021

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Totalt
Fullvärdig 400 kr 3 800 kr 300 kr 4 500 kr
Mini medlemskap*400 kr1 650 kr2 050 kr
Greenfeemedlemskap**400 kr    650 kr    1 050 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år400 kr    800 kr    1 200 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 400 kr      300 kr       700 kr
Studerande, vuxen***400 kr1 300 kr    300 kr    2 000 kr
Prova på medlemskap****400 kr1 700 kr2 100 kr
Passiv (stödjande)400 kr    400 kr
Junior (åldern räknas det år man fyller)
0 - 12 år 0 kr    0 kr    0 kr
13 -17 år400 kr    500 kr300 kr1 200 kr
18 - 21 år400 kr1 300 kr300 kr2 000 kr
Prova på medlemskap (gäller endast boende i Rättvik)****400 kr50 kr    450 kr

Bagskåp bokas på kansliet, 350 kr/säsong

Städavgift
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

* Mini medlemskap, 5 rundor ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
** Greenfeemedlemskap, 1 runda ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
*** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenakort.
**** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

Start typing and press Enter to search