2020 års avgifter klubbas på årsmötet som kommer att vara antingen den 16 eller 23 februari kl. 15.00 2020. Efter att årsmötet har ägt rum beräknas årsavgiften fakturerar till medlemmarna inom 1-2 veckor.

Avgifter 2019

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Totalt
Fullvärdig 400 kr 3 600 kr 300 kr 4 300 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år400 kr    700 kr    1 100 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 400 kr      200 kr       600 kr
Familjemedlemskap*400 kr/pers       300 kr/pers    8 400 kr
Student, senior**400 kr1 200 kr    300 kr    1 900 kr
Prova på medlemskap***400 kr1 600 kr2 000 kr
Passiv (stödjande)400 kr    400 kr
Junior (åldern räknas det år man fyller)
0 - 12 år400 kr    200 kr    600 kr
13 -17 år400 kr    700 kr300 kr1 400 kr
18 - 21 år400 kr1 200 kr300 kr1 900 kr
Prova på medlemskap***400 kr    400 kr

Bagskåp bokas på kansliet, 320 kr/säsong

Städavgift
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

* Familjemedlemskap: Gäller medlemsavgifterna för max 2 vuxna samt alla hemmaboende juniorer. Taket på avgiften gäller medlems- och spelavgifterna, utöver de avgifterna tillkommer städavgifter/person.
** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenakort.
*** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

Start typing and press Enter to search