Friskvårdsbidrag

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf är godkänt som avdragsgill friskvårdsförmån.

Beslut

 • Golf är fullt ut avdragsgill som friskvårdsförmån för arbetsgivare, som därmed kan erbjuda friskvårdsbidrag för golf till sina anställda.

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 • Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det spelar ingen roll om den totala spelkostnaden överstiger denna beloppsgräns, understiger den eller är uppdelad i flera mindre belopp.

 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om företaget vill acceptera golf eller andra aktiviteter som förmån. Det är också arbetsgivaren som bestämmer avdragsbeloppet för just sin arbetsplats, dock max 5 000 kr per år.

 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Kvitto/intyg

Som kvitto till din arbetsgivare kan du använda vårt fakturaunderlag tillsammans med kvittensen på den betalorder du fått från din bank. Spelavgiften som varierar beroende på medlemsform är avdragsgill. Medlemsavgiften och städavgiften, är ej avdragsgilla.

Kom ihåg att även t ex laddningskvitto för rangebollar, köp av golflektioner och greenfee (även Pay & play) kan användas för skattefritt friskvårdsavdrag.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Spelrättsavgift

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Egen träning på drivingrange

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana

 • Års- eller säsongskort till träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Deltagaravgift i golftävlingar

 Läs mer på Svenska Golfförbundets hemsida.

Start typing and press Enter to search