1

Bättre spelupplevelse

Bättre spelupplevelse
Hej alla medlemmar. Rättviks golfklubb kommer att vara en av 20 pilotklubbar som kommer ta del av ett projekt som svenska golfförbundet valt att kalla för ”bättre spelupplevelse”.  Projektet handlar om att anpassa och utveckla banan genom att skapa mer insikt i vad som krävs och hur man tänker när man bygger/driver en golfklubb.

Så skapades utbildningen
Utvecklingsprogrammet är framtaget av Svenska Golfförbundet, PGA of Sweden, Golf Management Sverige, Swedish Greenkeeper Association och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Innehållet är baserat på forskning, erfarenheter och kunskap från dessa olika branscher. Programmet är inspirerat av förändringsmodellen för Vision 50/50, framtagen av Svenska Golfförbundet och ekonomie doktor Sophie Linghag.

Styr och referensgrupp
En styrgrupp bestående av styrelsen och personal är framtagen (se bild) som kommer att vara med på fysiska träffar tillsammans med representanter från SGF. Under träffarna kommer styrgruppen gå igenom utbildningsmaterial som de blivit tilldelade. Materialet kommer sedan delas vidare till en referensgrupp som kommer bestå av golfklubbens medlemmar. Detta är självklart frivilligt men är man intresserad av att ta del av utbildningsmaterialet så är det bara att höra av sig till klubben. Tanken är att så många olika typer av golfspelare som möjligt ska få sin röst hörd och mer insikt i varför man bygger t.ex. en ny bunker.

Tidigt stadie
Det är ett projekt som är nystartat och därför vet vi inte vart detta kommer leda oss. Spelupplevelse kan betyda många olika saker beroende på vad spelaren värderar. För vissa blir det en bra spelupplevelse när banan ger dig en tuff utmaning och för andra betyder det visuella runt och på banan mer än själva spelet. Förhoppningen är att fler personer blir intresserade av vad som krävs för att skapa en bra spelupplevelse och leder klubben i rätt riktning för framtiden

För mer information om detta kan ni klicka på länken:
https://golf.se/for-klubben/utbildning/battre-spelupplevelse/