Banutveckling Rättviks Golfklubb – Enkät

 In Okategoriserade

Vid Rättviks GK:s styrelsemöte 15 september 2021 beslutades att en arbetsgrupp skulle bildas med uppgiften att se över och ta fram en långtidsplan för banans utveckling. Ett led i denna process är att tydliggöra medlemmarnas syn på anläggningens framtid, d.v.s. att en öppen kommunikation förs mellan banutvecklargruppen, medlemmar, styrelsen och personal. Med ovan nämnda i åtanke vill vi med hjälp av en enkätundersökning få in så mycket information om vad just du tycker om vår bana i nuläget samt vilka idéer om förbättringar du gått och funderat på.

Vad som är viktigt när du svarar på nedanstående frågor är att inte ta hänsyn till ytkvalité på greener, fairways och övriga spelytor då detta åtgärdas via den dagliga banskötseln. Det är i stället tankar om till exempel banans svårighetsgrad, layout, spelstrategiska hinder såsom bunkrar eller träd, greeners och tees placering och jämnhet som vi vill ha förslag och idéer om. Kommentera gärna specifika hål, greener, tees bunkrar eller annat under varje delfråga. Längst ner i enkäten har du möjlighet att ge förslag på förbättringar som inte täcks in av de frågor som finns i enkäten.

Vi hoppas att du vill ägna tid för att fylla i enkäten då vi är övertygade om att den fantastiska anläggning som vi redan har, kan förbättras och förfinas ytterligare med din hjälp.

Enkäten är anonym.

Klicka på länken för att komma till enkäten: Banutvecklingsenkät

Med ett stort tack på förhand
Banutvecklargruppen Rättviks Golfklubb
Philip Hagberg, ordförande i Bankommittén
Magnus Hård af Segerstad, Banchef
Magnus Eriksson, Klubbchef

PDFSkriv ut
Senaste nyheter

Start typing and press Enter to search