Slopetabell

Tee
Fastställ vilket tee Du vill/skall spela på.
Banvärderingssystemet tillåter att Du väljer själv om inte
tävlingsbestämmelser säger annat.

Kolumn
Läs av tabellen på raden för Din exakta handicap.
Kolumnen under den tee Du valt anger antalet erhållna slag.

Slopetabell Herrar
Slopetabell Damer

Start typing and press Enter to search