Lokala regler Rättviks GK

På denna golfbana gäller:

Regler för Golfspel, Spel och Tävlingshandboken och nedanstående lokala regler.

LOKALA REGLER

OUT OF BOUNDS, REGEL 27:
a. Out of bounds på hål 1 och 2 definieras av omålade staket där stolparna markerar gräns.
b. Out of bounds på hål 8, 10, 11 och 14 definieras av den belagda asfaltsvägen. Vid spel av hål 8, 10, 11 eller 14 är en boll som ligger på eller bortom asfaltsvägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
c. Grusbelagd yta på vägen bakom green på hål 4.

VATTENHINDER, REGEL 26:
a. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.
b. Vattenhinder hål 17. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 26-1. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll, som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (MUA), REGEL 25:
Myrstackar är att betrakta som onormala markförhållanden.

PLUGGAD BOLL, REGEL 25-2
spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL, REGEL 24-1
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.

OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL, REGEL 24-2
a. Hål 17, sprinklerlock som ligger i puttlinjen är oflyttbara hindrande föremål när bollen ligger på green. Lättnad får sökas enligt Regel 24-2.
b. Gul-svarta pinnar, som markerar avståndet 150 meter till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – förlorar hål; Slagspel – Två slags plikt.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

INFO
Bunkerkrattor skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Som avståndsmarkering finns vita, gula och röda plattor, som markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mitt.

Flaggfärger
Röd flagga sitter kort på green, gul flagga i mitten och vit flagga lång.

Start typing and press Enter to search