Deprecated: Required parameter $wp_query follows optional parameter $args in /customers/5/c/c/rattviksgk.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/classes/em-object.php on line 635 Lokala regler – Rättviks golfklubb

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR RÄTTVIKS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1.a Tee och på hemsidan (www.Rattviksgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
a. Out of bounds på hål 1 och 2 definieras av omålade staket där stolparna markerar gräns.
b. Out of bounds på hål 8, 10, 11 och 14 definieras av den belagda asfaltsvägen. Vid spel av hål 8, 10, 11 eller 14 är en boll som ligger på eller bortom asfaltsvägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
c. Grusbelagd yta på vägen bakom green på hål 4.
d. Vid spel av hål 10 är en boll out of bounds om bollen hamnar på spelfältet inklusive bunker och green på hål 18, outgränsen markeras med vita pinnar, om linje finns markerar den gränsen.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 15 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.
5. Myrstackar på banan, är onormala banförhållanden från vilket lättnad utan plikt måste tas enligt regel 16.1b.
6. Allt gräsklipp, löv och varje annat material som samlats ihop är mark under arbete lättnad utan plikt enligt regel 16.1a

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta pinnar, som markerar avståndet 150 meter till mitten av green.

Bunkerkrattor skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
Som avståndsmarkering finns vita, gula och röda kvastar, som markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mitt.

5. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

——————————————————————————————————————–

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana
Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

Markering    Innebörd                                                                                       Regel
Röd                Pliktområde                                                                                       17
Vit                  Out of bounds                                                                                    18
Blå                 Onormala banförhållanden                                                         16
Blå/Grön     Onormala banförhållanden, spelförbudszon                       16

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

Placering flaggstång på green
Flaggfärg
Röd – kort, Gul – mitten, Vit – bak. Gäller i spelriktningen mot green.

Beslutade av Rättvik GK:s styrelse april 2021

 

Start typing and press Enter to search