0
By
In
Posted

Återbetalning av lån

Återbetalning av lån Medlemslån uttages ej av medlem som inträder i RäGK från och med den 2012-01-01 Mot uppvisande av lånehandling återbetalas medlemslån 6 (sex) månader efter utträde ur [...]

0
By
In
Posted

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige [...]

0
By
In
Posted

Medlemsförmåner

Mervärden för klubbens medlemmar Dalagreenfee 25 % reducerad på ordinarie greenfeeavgift på alla dalarnas golfklubbar. Greenfeeöverenskommelse (gäller ej vid tävling) Fullvärdiga medlemmar spelar [...]

0
By
In
Posted

Autogiro/delbetalning

Autogiro/delbetalning I och med att driften övergått till klubbens AB så passar vi på att byta vårt föråldrade administrations­system, vi blir därmed tvungna att byta leverantör för autogiro. Vi [...]