Att tävla

Rättviks golfklubb uppskattar  när en junior börjar tävla. Här följer lite information som är bra att veta inför tävlandet.

Läs också vår verksamhetsplan! För dig som vill börja tävla finns all information om Skandia Tour (juniorernas tävlingsprogram) här. Du är också välkommen att fråga någon av de äldre juniorerna eller någon i kommittén för mer information.

Klubben stödjer de som är ute på tävlingar. Ersättning utgår enligt nedanstående villkor och inom budgetens ramar om man fyller i reseräkningen i bifogad fil nedan. Lämnas till kansliet efter tävling.

Efter godkännande lämnas ersättning för startavgift och km-ersättning.

Villkor för ersättningar vid tävling

Rättviks golfklubba har för avsikt att behålla en bred ungdomsverksamhet där så många ungdomar som möjligt får lära sig spela golf och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Klubben vill även skapa förutsättning för ungdomarna att de ges möjlighet att pröva tävlingsspel och elitsatsning.

Följande villkor gäller för utbetalning av ersättningar i samband med tävling för elitsatsande junior och senior samt yngre junior under utveckling.

Klubben lämnar ersättning för startavgift vid tävlingar inom Sverige, men också reseersättning till dessa. Resor inom Sverige ersätts med 18,50 kr/milen. Samåkning ska ske så långt det är möjligt. Har resa skett med annat färdmedel än bil, t ex tåg, lämnas ersättning för tågbiljett men aldrig mer än för motsvarande avstånd med bil. Om samåkning sker med spelare från annan klubb, lämnas ersättning för det man betalt till föraren (förarens namn ska anges på reseräkningen).

Elitsatsande spelare som erhåller ersättning enligt dessa villkor ska som motprestation hjälpa klubben under säsongen med 20 timmar. I första hand ska det ske inom träningsverksamheten men kan också omfatta att hjälpa banpersonalen. Dessutom ska deltagande ske vid sponsortävlingen (kan ersättas med annat arrangemang för klubben).

Klubben värnar främst om juniortävlingar som Skandia Tour, Skandia Cup, JMI eller motsvarande som bedöms som likvärdig av juniorkommittén eller styrelsen.

Ersättningarna begränsas enligt nedanstående:

Yngre juniorer
För yngre juniorer under utveckling lämnas ersättning enligt ovan utan begränsning.

Elitsatsande Junior
Elitsatsande junior erhåller ersättning för utlägg i samband med tävling enligt ovan till ett belopp om högst 20 000 kr/säsong.

Elitsatsande Senior
Senior som genomför elitsatsning får sin medlemsavgift reducerad med 50 % under sina första tre seniorår. Junior- och elitkommitté eller föreningsstyrelsen ansvarar för bedömningen.

Elitsatsande senior får även under samma tid erhålla ersättning för utlägg i samband med tävling enligt ovan till ett maximalt belopp av 10 000 kr/säsong, under förutsättning att man varit aktiv som junior i klubben.

Elitspelare återbetalar i timmar till klubben i forma av fadderskap, medlemsutbildningar, sponsortävlingar eller banarbete.

Förutsättningar för utbetalning

Reseräkning ska lämnas in till kansliet senast tre veckor efter avslutad tävling. Ersättning utbetalas senast tre veckor efter inlämnad reseräkning.

OBS! För reseräkning som lämnas in för sent uteblir ersättning!!!

För tävlingar och resor utom Sverige lämnas ingen ersättning. Styrelsen kan ensidigt besluta om ersättning över maximalt belopp ska utbetalas om särskilda skäl finns.

Styrelsen

Lycka till!

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Inte läsbart? Byt text captcha txt

Start typing and press Enter to search