Höstarbeten på banan

Det arbetas på banan även denna höst. Mycket av hösten arbeten är för att underlätta skötseln av banan som kommer att resultera i bättre finish. Nedan listas höstens arbeten.

·         1:ans bakre greenbunker omgjord till en gräsbunker

·         2:ans greenbunker omgjord till en grässlänt.

·         8:ans bunkrar intill vägen omgjorda till gräsbunkrar.

·         9:ans greenbunkrar omgjorda för lättare skötsel.

·         12:an flera dräneringssträngar i mitten på hålet för bättre avrinning.

·         15:e borttaget vattenhinder i svackan och omgjord fairway kring det
           borttagna hindret till en mer skålformad formation