Vision 50/50

Inför säsongen 2017 har Rättviks Golfklubb inlett golfförbundets jämnställhetsprojekt 50/50. En projektgrupp har tillsatts med Eva Hindriks som processledare. Övriga medlemmar i gruppen är Benny Nyström, Magnus Ahlgren, Johanna Nyström och Magnus Eriksson. Efter ett seminarium i Falun som introduktion har vi även haft en träff tillsammans med Hagge GK.

Utbildningsdelen är webbaserad. Den består av information och filmer som ska fungera som ögonöppnare för att se vilka förändringar vi behöver göra för att utveckla klubben ur ett jämställdhetsperspektiv.

En referensgrupp bestående av ett 20-tal personer från styrelsen och kommittéer har tillsatts. Denna grupp har även den tillgång till det webbaserade materialet. En första träff med referensgruppen ordnades måndag den 28 augusti. Vi började med en kort film och middag, fortsatte sedan med ett program för att göra alla insatta i projektets inriktning och betydelse för golfklubben. Livliga diskussioner följde efter varje faktainslag, alla visade ansvar och engagemang. Klubbens möjlighet till utveckling ligger i våra händer och det är därför viktigt att vi gemensamt jobbar mot samma mål.

Idag torsdag 31 augusti ska vi åter träffa Hagge GKs projektgrupp för erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Projektet kommer att pågå under ett par år.

Hälsning
Projektgruppen