Säker Golf

Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll inte riskerar att träffa och skada någon. Här är råd och rutiner som leder till säker golf och bra samspel mellan alla som vistas på golfanläggningen.

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Och dessutom till att banpersonal får en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt. Läs mer här.