Ombyggnad och uppfräschning av vattenområdet på 17:e hålet

Fairway förlängs på högra sidan hela vägen fram till green. Det blir en liten svacka men ändå fairway. Sista 20-30 meterna av åsen på högra sidan mot green planas ut och fairway svänger in där. Vattenhindret byggs om och drygt halva fylls igen. Det dras en dränering från mitten ned mot anslutande dränering på 15:e, dock ska de inte sättas ihop utan det ska vara en öppen svacka om ca 2 meter. Vänstra passagen om vattenhindret "stängs igen". All passering mot green ska ske på höger sida om vattenhindret så att man inte kommer in på 18:e hålet.