Information från banan

Nu drar golfsäsongen igång på riktigt då vi idag (28/4) har öppnat hela banan med ordinarie greener.

Banpersonalen har en hög målsättning för banan och dess kvalitet.

Följande åtgärder är gjorda inför säsongen:
Redan i höstas när banan stängdes luftade vi våra greener och bevakade dem och hoppades på en torr höst för att minimera skadorna på just greenerna. Vad som kan hända är att olika typer av utvintringsskador kan uppstå, där isbrännor (skada där is har legat för länge och tagit död på gräset) är en typ, men de mest vanliga är de olika svampsjukdomarna där snömögel är den vanligaste. Skadorna kan ses på våren i form av runda hål med dött gräs i mitten, Snömögel som kommer när fukten och daggen inte ger sig under de allt kortare dagarna. Under hösten fortsatte jobben med dränera vissa fairways och luftning av alla våra fairways och tees. Bevattningsanläggningen tömdes på sitt vatten för att inte frysa sönder.

Under våren 2016 har vissa greener legat under odlingsduk för att kunna utvärdera nyttan med dessa. Får vi bättre start på greenerna, återhämtar sig dom efter svamp eller isbrännor?  Våren är också tiden då bevattning startas upp och trimmas för säsongen. Varje år läggs åtskillig tid att få det att fungera så även i år. Vi åtgärdar kabelbrott, trasiga spridare, signal som inte kommer fram till sin spridare o.s.v. men vi kommer att få det att funka.
Nu till greenerna som är allas glädje eller bekymmer så har de redan gödslats och klippts, dock inte på de höjder som vi kommer att klippa under säsongen, detta görs för att vi vill etablera en så bra gräsplanta som möjligt för att få riktigt fina greener under säsongen. Hjälpsådder på greener och tees har påbörjats och kommer att fortsätt nu närmaste tiden.
Detta var en liten redogörelse av situationen just nu. Välkomna till ännu en trevlig säsong.

Hälsningar
Banpersonalen
genom Per Göstas
Rättviks golfklubb.