Hissad regnbågsflagga

Hissad regnbågsflagga som symbol för allas lika värde och rättigheter

Rättviks Golfklubb genom styrelsen har tagit ett aktivt beslut att jobba för jämställdhet på klubben. Oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning osv.. så är alla välkomna att spela golf, äta, bo eller bara tillbringa tid på klubben i god anda. För att visa det har vi symboliskt hissat en regnbågsflagga tillsammans med den svenska- och klubbens egen flagga.

Rättviks Golfklubb har anslutit sig till Svenska Golfförbundet klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 med kick off den 30 maj. Det är den första utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, med filmer, kunskapspass, uppgifter och malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete till jämställdhet på golfklubben.

Läs mer om Vision 50/50 på följande länk: https://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/