Golfklubben ska bli jämställd

Rättviks golfklubb ska bli en jämställd klubb.

— Visionen vi satte upp hade nästan ouppnåeliga mål. Nu har vi satt mål som går att nå, säger processledaren Eva Hindriks.

— Vi har fokuserat mera på att det ska bli trivsamt i vår klubb.

Vision 50/50 är ett klubbutvecklingsprogram Svenska Golfförbundet (SGF) lanserade i maj 2017. Det är en digital utbildning i idrott, golf och jämställdhet och utvecklad av SGF i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. I Dalarna hoppade Rättviks GK och Hagge GK i Ludvika med direkt och i år har Dalsjö GK kommit med.

Liksom många andra idrotter är golfen utvecklad av män för män och sporten attraherar inte kvinnor i lika stor utsträckning som män.

— Av de kvinnor som börjar spela golf slutar cirka hälften inom två år, berättar Eva Hindriks.

I Sveriges 460 golfklubbar finns nästan 500 000 aktiva medlemmar och endast 28 procent är kvinnor. Rättviks GK, som är Dalarnas äldsta golfklubb, har 600 aktiva medlemmar varav 29 procent kvinnor.

I klubbens styrgrupp för Vision 50/50, som bland annat syftar till att behålla medlemmar och öka attraktionskraften hos kvinnor, ingår även klubbordförande Niclas Björklund, f d ordförande Benny Nyström, klubbchef Magnus Eriksson och klubbens pro Magnus Ahlgren. Till hjälp har gruppen en referensgrupp om 16 klubbmedlemmar.

— Det har varit väldigt värdefullt för oss. Utan deras idéer hade jobbet varit svårt, framhåller Eva Hindriks, och berättar att hon frågade många tjejer om de ville hjälpa till men att ”bara” en nappade.

I utbildningen har gruppen tagit del av forskning kring könsstrukturer i föreningar och det har varit mycket intressant tycker Eva Hindriks. Tanken är att utbildningen ska vara klar i höst men enligt Eva har arbetet med Vision 50/50 redan gjort starka avtryck i klubben:

  • Värdegrunden har gjorts om.
  •  Ytterligare en toalett har byggts längs banan.
  • Uthyrningsrum har fått mera hotelliknande prägel.
  • Träningsgrupper har startats.
  • Övningsområdet vid klubbhuset och intilliggande hål 9 ska göras om.

— Nu har styrelsen genusperspektiv i alla beslut. Klubben ska framförallt bli tillgänglig för alla. Vi ska göra aktiviteter tillsammans och alla ska känna sig välkomna hos oss, säger Eva Hindriks.

Text: Hans Bloom