Förtydligande av hissandet av Prideflaggan

2017 tog styrelsen ett beslut att medverka i Svenska Golfförbundets stora jämnställdhetsprojekt Vision 50/50 med avsikt att bygga en kultur på klubben som stärker gemenskap, tolerans, mångfald och respekt oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning. Golfklubben vill vara en förebild och jobba för allas lika värde och rättigheter, hissandet av flaggan symboliserar klubbens arbete- och ställningstagande för någonting bra och gott.