Informationsblad och fadderlista

Välkommen till Rättviks Golfklubb!

Vi vill med detta informationsblad hälsa dig välkommen som medlem i vår golfklubb. Beroende på om du är nybörjare eller om du spelat golf i annan klubb tidigare, så kanske du behöver lite olika information. Vi hoppas att du genom detta infoblad ska få den information som du behöver för att känna dig välkommen och inkluderad hos oss.

Vår verksamhet när det gäller själva golfspelet består av lite olika delar, som vi här presenterar i form av olika kommittéer som du kan kontakta när du undrar över något.

Junior/elit kommitté

Vi tar hand om träning och tävling för ungdomar och elit.
Kontaktperson: Magnus Ahlgren, 070-858 40 62, magnus.ahlgren@telia.com

Damkommitté

Verkar för att våra damer ska hitta bra gemensamma aktiviteter.
Kontaktperson: Marianne Lundin, 070-266 87 29, marianne@lundins.eu

Oldboyskommitté

Aktiviteter för 50+ bestående av bl.a. tävlingar 2 ggr/vecka
Kontaktperson: Ulf Haak, 072-251 01 51, ulf.haak@telia.com

Tävlingskommitté

Planerar och genomför ett antal tävlingar under säsongen.
Kontaktperson: Thomas Lundh, 072-381 60 45, tompalu@telia.com

Träningsverksamhet

Vi vill skapa ett gott träningsklimat på klubben genom att skapa träningsgrupper för olika kategorier. T.ex. olika handicapgrupper.
Kontaktperson: Magnus Ahlgren, klubbens pro, 070-858 40 62, magnus.ahlgren@telia.com

Någon att spela med:
För dig som är nybörjare eller ny medlem är det ju viktigt att komma in i klubben på ett bra sätt. Att hitta spelkamrater och komma igång med golfen på klubben.
Här har vi en lista på medlemmar som gärna ställer upp för dig som fadder eller spelkamrat:

Benny Nyström                 073-037 84 84                    nystrom.benny.je@telia.com
Anders Kallur                     070-559 19 52                    a.kallur@telia.com
Kjell Hed                             073-073 31 59                    kjell.hed@live.se