Händer på klubben 2017

Händer på klubben 2017

Maskin

Ny greenklippare kommer att inköpas med ett leasingavtal på 5 år

Gallring tillsammans med kommunen

Omfattande gallring av skog. Detta för att öka solinsläpp och genomluftning av banan, som bör leda fram till att risken för svamp- och mögelangrepp minskar och en bättre växtlighet. 

Banan

Banan kommer att konturklippas på samma sätt som de senaste åren, vilket uppskattats mycket av såväl medlemmar som gäster. Banan kommer att sättas upp på ett sätt som gör golfrundan så trivsam som möjligt för alla. Främst genom för dagen lämpliga flaggplaceringar.  

Nya regler för tidsbokning för att öka nöjdheten bland medlemmar och gäster:
 

  • För att sprida ut bokningarna under dagen, håller vi tiderna mellan kl 9-11 till tre dagar innan spel. Alla tider utom dessa kan bokas hur långt i förväg som helst.
  • För att rundan ska bli trevligt och gemytligt så kommer vi att öka starttidsintervallet till 12 minuter.
  • Vi tar bort droppintiderna

Toalett

En ny toalett kommer att byggas vid hål 6 och ska förhoppningsvis vara klar till säsongen börjar.

Golfbyn
Renovering av stuga 6

Ställplatser

En ställplatsparkering för 3-5 husbilar/husvagnar kommer att byggas i bortre änden av bilparkeringen. Arbetet kommer att utföras av gymnasieskolan.

För att utveckla föreningen har 5 arbetsgrupper tillsats:

  • Medlemsgrupp – gruppens uppgift är att se över hur vi får nya medlemmar och även behåller de vi redan har. Mycket jobb krävs här för att stoppa minskning av antalet medlemmar.
  • Verksamhetsplansgrupp – gruppen ska upprätta en verksamhetsplan på kort och lång sikt.
  • Samverkansgrupp – gruppen ska se över hur vi kan samarbeta med andra, t.ex. golfklubbarna runt Siljan.
  • Miljögrupp som kommer att jobba med att GEO-certifiera golfklubben.
  • Vision 50/50 grupp som ska arbeta för en jämnställd golfklubb. Denna grupp håller på att skapas för ett långsiktigt arbete med jämnställdhet.

Den sista gruppen är inte tillsatt med folk ännu. Finns det någon som är intresserad att jobba med jämnställdhetsfrågor ”vision 50/50”, hör av dig till info@rattviksgk.se.